Inland Shipping International Conference 2019

Szczecin, 16th – 17th May 2019
Organizers:

FOR SPONSORS

Sponsor Główny:

 • Możliwość prezentacji na sesji plenarnej konferencji przed grupą ok. 100 słuchaczy – przedstawicieli rządowych, władz regionalnych, administracji, kadry naukowej, studentów, armatorów śródlądowych, przedstawicieli portów oraz firm transportowych, logistycznych i spedycyjnych. Czas wystąpienia, prezentacji do 20 minut.
 • Umożliwienie prezentacji multimedialnej firmy Sponsora (filmy, prezentacje, pokaz slajdów itp.) podczas przerw w prezentacjach uczestników konferencji.
 • Umieszczenie logotypu Sponsora we wszystkich materiałach promujących imprezę.
 • Umieszczenie logotypu Sponsora na stronie internetowej Konferencji.
 • Umieszczenie dostarczonego banera reklamowego lub tablicy informacyjnej Sponsora, na sali obrad w czasie wszystkich sesji Konferencji.
 • Przekazanie artykułów, materiałów reklamowych i informacyjnych (dostarczonych przez Sponsora), wszystkim uczestnikom Konferencji, zamieszczenie na stronie internetowej Konferencji materiałów przekazanych w formie elektronicznej.
 • Przekazanie przez organizatorów konferencji opublikowanych materiałów pokonferencyjnych.
 • Nieodpłatne uczestnictwo w obradach konferencji oraz możliwość nieodpłatnej publikacji artykułów pozytywnie zweryfikowanych przez Komitet Naukowy dla trzech osób reprezentujących Sponsora Głównego.
 • Zaproszenie do udziału w pracach organizatora Konferencji w sprawach wytyczania dalszej tematyki spotkań.

Proponowana stawka za  sponsoring: 15 000 zł + VAT
Sponsor:

 • Umieszczenie logotypu Sponsora we wszystkich materiałach promujących imprezę.
 • Umożliwienie prezentacji multimedialnej firmy Sponsora (filmy, prezentacje, pokaz slajdów itp.) podczas przerw w prezentacjach uczestników konferencji,
 • Wystawienie stolika w kuluarach z możliwością przedstawienia pełnej oferty Sponsora.
 • Wystawienie plansz i mini wystawki produktów.
 • Umieszczenie dostarczonego banera reklamowego lub tablicy informacyjnej Sponsora, na sali obrad w czasie wszystkich sesji Konferencji.
 • Umieszczenie logotypu Sponsora na stronie internetowej Konferencji.
 • Przekazanie artykułów, materiałów reklamowych i informacyjnych (dostarczonych przez Sponsora), wszystkim uczestnikom Konferencji, zamieszczenie na stronie internetowej Konferencji materiałów przekazanych w formie elektronicznej.

Proponowana stawka za  sponsoring: od 5 000 zł +VAT
Stolik - w kuluarach przez cały okres trwania konferencji

 • Wystawienie stolika eksperckiego w kuluarach z możliwością przedstawienia pełnej oferty Sponsora.
 • Wystawienie plansz i mini wystawka produktów.
 • Umieszczenie logotypu Sponsora na stronie internetowej Konferencji.
 • Umieszczenie dostarczonego banera reklamowego lub tablicy informacyjnej Sponsora na sali obrad w czasie wszystkich sesji Konferencji.
 • Przekazanie artykułów, materiałów reklamowych i informacyjnych (dostarczonych przez Sponsora), wszystkim uczestnikom Konferencji, zamieszczenie na stronie internetowej Konferencji materiałów przekazanych w formie elektronicznej.

Proponowana stawka za  sponsoring: od 3 000 zł +VAT
Ekspozycja - plansze, wystawa w kuluarach przez cały czas trwania konferencji

 • Wystawienie plansz i mini wystawki własnych produktów.
 • Umieszczenie artykułów, materiałów reklamowych i informacyjnych w teczkach dla uczestników, (materiały dostarczone przez Sponsora).
 • Zamieszczenie logotypu Sponsora na stronie internetowej Konferencji.

Proponowana stawka za  sponsoring: od 1 000 złotych +VAT
Wkładki reklamowe
do materiałów Konferencyjnych, tj. umieszczenie „wrzutek” do teczek dla uczestników z materiałami konferencyjnymi (materiały dostarczone przez Sponsora).
Proponowana stawka za  sponsoring: od 500 złotych + VAT
Zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Czekamy na uwagi, stanowisko i propozycje w celu ustalenia zakresu oferty na miarę Państwa oczekiwań i potrzeb.